Merke- og planleggingsdager

September 2022

8.-9.

Planleggingsdager.

November 2022

4.

Planleggingsdag.

Desember 2022

13.

Luciamarkering. For foreldre og barn.

21.

Nissefest, kun for barna

Februar 2023

6.

Samefolkets dag.

17.

Karneval, kun for barna

Mars 2023

6.

Planleggingsdag.

30.

Påskefest, kun for barna.

Mai 2023

16.

17.maimarkering, for barna.

19.

Planleggingsdag.

Juni 2023

14.

Sommerfest, med foreldre

23.

St.Hansfest og sommeraktivitetsdag, kun for barna

Juli 2023

10.-30.

Barnehagen 3 uker sommerstengt.