Merke- og planleggingsdager

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager

Desember 2018

13.

Luciafrokost

20.

Nissefest

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

Februar 2019

28.

Karneval

Mars 2019

6.

Vinteraktivitetsdag

22.

Planleggingsdag

April 2019

11.

Påskefest

17.

Onsdag før skjærtorsdag, bhg. stengt

Mai 2019

16.

17.maimarkering

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

4.

Sommeraktivitetsdag

18.

Sommerfest

21.

St.Hansfest

Juli 2019

8.-28.

3 uker sommerstengt